ISO-begeleiding

Het beheersbaar maken en houden van bedrijfsprocessen en het verhogen van de klanttevredenheid; dat is waar het uiteindelijk om draait bij de ISO- normen. Door de nieuwe ISO normen die zijn ingericht op basis van de    “High Level structure” is het makkelijker om meerdere systemen samen te voegen in een praktisch handboek.

Dit wil zeggen dat de bedrijfsprocessen grondig worden doorgelicht om vervolgens te bepalen hoe deze het best omschreven kunnen worden in uw systeem. Het resulteert in een verbetering van de interne organisatie wat uiteindelijk weer gericht is op het verhogen van de klanttevredenheid.

Door middel van het ISO-certificaat kunt u zich in de markt aantoonbaar profileren als een speler waar klanttevredenheid en continue verbetering hoog in het vaandel staan. Het is een erkenning voor de kwaliteit van uw organisatie. Dit kan zijn op het gebeid van Kwaliteit – Milieu of Veiligheid.
Van Abeelen Advies "Macadam" kan u helpen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een werkbaar ISO-systeem. Bij Van Abeelen

Advies "Macadam" wordt de last van certificering een lust.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met macadam@home.nl.

VCA begeleiding

Ontstaan vanuit de petrochemie maar vervolgens uitgegroeid tot wellicht de belangrijkste norm op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) en niet meer weg te denken binnen veel werkgebieden. Vaak verworden tot een klanteneis van de opdrachtgever.

Een VCA -systeem tracht de risico's rondom de werkzaamheden zo veel mogelijk terug te dringen dan wel beheersbaar te maken. De VCA -norm heeft daarvoor richtlijnen opgesteld waaraan bedrijven zouden moeten voldoen.

Het belang van VCA -certificering lijkt alleen maar toe te nemen. Zeker nu de nieuwe norm strengere eisen stelt aan onderaannemers. De verwachting is dan ook dat certificering steeds meer een eis zal worden vanuit zowel hoofdaannemers als opdrachtgevers.

Een veel voorkomend misverstand is overigens dat VCA wettelijk verplicht is. Weliswaar stelt u met een VCA -systeem zeker dat u aan veel wettelijke richtlijnen voldoet op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu maar certificering is geen verplichting vanuit de overheid.

Van Abeelen Advies "Macadam" kan u helpen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een werkbaar VCA - systeem. Tevens is er de mogelijkheid van ondersteuning door een veiligheidskundige, zoals dat in de norm vereist wordt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met macadam@home.nl.

VCA* of VCA**

Bij VCA -certificering wordt er onderscheid gemaakt tussen VCA* en VCA**. VCA* is meer gericht op bedrijven die hoofdzakelijk als onderaannemer ingezet worden terwijl VCA** meer bedoeld is voor hoofdaannemers.
VCA* Daarbij gaat de aandacht voornamelijk uit naar het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer.

Bij VCA** dient u aan meer eisen te voldoen. De aandacht gaat dan ook meer uit van het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer maar ook naar overlegstructuren en bewustwording.