Verplicht vanuit de Arbowet en daarnaast een voorwaarde voor VCA-certificering is het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, ook wel RI&E genoemd. De eisen uit de nieuwe checklist VCA 2017/6.0. Er moet een RI&E op het bedrijf geschreven worden de functie RI&E komt hiermee te vervallen

Het doel van een RI&E is het vastleggen van de potentiële risico's binnen de organisatie met daaraan gekoppeld de maatregelen die deze risico's terugdringen dan wel beheersbaar maken. Uiteindelijk dient dit te leiden tot reductie van het aantal ongevallen en het ziekteverzuim.

Bij het opstellen van een RI&E zal Van Abeelen Advies "Macadam" eerst met het management beleidsmatige zaken doornemen die te maken hebben met Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Vervolgens wordt een rondgang door het bedrijf gemaakt. Tijdens deze rondgang wordt op de werkvloer bekeken met welke risico's de werknemers te maken hebben. Indien van toepassing kan er ook een project worden bezocht.

Van Abeelen Advies "Macadam" zal de geconstateerde punten vervolgens verwerken in een rapportage met daaraan gekoppeld een plan van aanpak.

Met dit document heeft het bedrijf een prima handvat om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

De RI&E zal altijd worden uitgevoerd door een Hogere veiligheidskundige, voor België zetten wij een preventie adviseur niveau 1 in, waardoor de uitgevoerde RI&E voldoet aan alle gestelde eisen.

Op uw verzoek kan Van Abeelen Advies "Macadam" daarna de uitgevoerde Risico-Inventarisatie & Evaluatie aanbieden aan een gecertificeerde Kern deskundige ter toetsing. Van Abeelen Advies heeft goede contacten met meerdere gecertificeerde Kern deskundige, waardoor de kosten beperkt blijven.

Neem voor meer informatie contact op met macadam@home.nl.